SGK PRİMLERİNE AF GELİYOR!
SGK PRİMLERİNE AF GELİYOR!
RESMİ TATİLDE İŞÇİLER ZORLA ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
RESMİ TATİLDE İŞÇİLER ZORLA ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
6,3 MİLYON KİŞİ TORBA YASASINI BEKLİYOR!
6,3 MİLYON KİŞİ TORBA YASASINI BEKLİYOR!
SİGORTALIYI ÖLDÜREN YAKININA MAAŞ BAĞLANIR MI?
SİGORTALIYI ÖLDÜREN YAKININA MAAŞ BAĞLANIR MI?
YAPILANDIRMA SÜRECİ 02/06/2014'TE BİTİYOR
YAPILANDIRMA SÜRECİ 02/06/2014'TE BİTİYOR
ÇALIŞMA HAYATININ DENETİM KARMAŞASI
ÇALIŞMA HAYATININ DENETİM KARMAŞASI
SAHTE SİGORTAYA DİKKAT!
SAHTE SİGORTAYA DİKKAT!
İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK RAPORU PARASINDA ERTELEME
İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK RAPORU PARASINDA ERTELEME
10 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
10 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
800 BİN EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ HABER
800 BİN EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ HABER
ZORUNLU ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI KANUNİ Mİ?
ZORUNLU ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI KANUNİ Mİ?
BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ
APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ
İş Kazasından Sonra İşe Giriş Yapılabilir mi?

İş Kazasından Sonra İşe Giriş Yapılabilir mi?

Nazmi MARHAN

Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.

 

11 Mart Pazar günü saat 22.00 civarında, Esenyurt'ta bir AVM inşaatının şantiyesinde işçilerin yatakhane olarak kullandıkları 3 çadırda yangın çıkmıştı ve  11 işçi yanarak hayatını kaybetmişti. Bu kazadan sonra iş kazası ile ilgili olarak yoğun bir gündem oluştu. Menfur olaydan sonra işçiler Sevdin Özen (28) ile, Çetin Coşkun’un (42) sigorta kayıtlarının öldükleri gün yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine gündeme gelen iş kazasından sonra sigorta yapmak yasal mıdır? sorusu kafalarda daha çok yer edinmeye başladı.

 

Kısaca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5510 sayılı Kanunun 8.Maddesine göre sigortalı bildirimi ve tescili başlığında;

 

‘’İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddesin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmek ile yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

 

İnşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün...’’ Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır denilmektedir.Özetle bu maddeyi ele alacak olursak;

 

İşveren işçiyi işe başlamadan bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Fakat anılan maddede  bazı meslek grupları için  işçinin işe başladığı gün itibari ile sigortalılığının başlangıcının yapılabileceğini kabul eder. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 8. maddesine göre, inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalıların kuruma bildirilme süresinin en geç çalışmaya başlatıldığı gün olur.

 

Yapılan araştırma sonucunda işveren, ölen işçilerden birisinin sigorta giriş bildirimi 11.03.2012 tarihinde saat 22.43, diğer ölen işçi girişini ise 22.51 saatlerinde internet üzerinden yapmıştır. Bu işçilerin işe giriş bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun 5510 sayılı Kanunu açısından yasal bir sakıncası bulunmamaktadır. Dolayısıyla Esenyurt’taki olayda işe giriş bildiriminde herhangi yasal bir problem yoktur.

 

Bu kazadan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlendirdiği SGK Müfettişlerinin olay yerinde yapacakları inceleme ile düzenleyecekleri raporların neticesinde kaza ile ilgili nihai sonuca varılacaktır. Ölen işçilerin işe giriş bildirimlerinden önce çalıştıkları tespit edilirse, 5510 sayılı kanunun 23. maddesi gereği  Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırdığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, işverene ayrıca ödettirilmektedir.

 

Ayrıca işçilerin daha önce çalıştıkları tespit edilmesi halinde işe giriş tarihleri tespit edilen tarihe çekilerek işveren hakkında işe giriş bildiriminin geç vermesinden dolayı her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı (2) tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

Sonuç olarak; işveren işe başlayacak işçinin işe giriş bildirgesini zamanında vermek zorundadır. Hayatın işçiye ve işverene ne gibi sonuçlar getireceği bilinmediğinden, gerek işveren gerek işçi ve gerek Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki üçlü bağ tam olmalıdır. Bu halkalardan birinin zayıf kalması ile bağın kopması halinde telafisi mümkün olmayacak sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Hak ve hukuk açısından değerlendirildiğinde işveren ve işçi birbirlerine gereken özeni göstermek zorundadır. Yüksek kazançlar elde edebilmek için bazı maliyetlerden kaçınmak bazen daha büyük zararlara yol açabilmektedir.

 

Not: Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz.